این پورشه که متعلق به یک شخص در روسیه می باشد، با بیش از حدود 18 کیلوگرم طلای خالص پوشانده شده است.